вторник, 19 февруари 2008 г.

Нещо като визия и мисия

Заповядайте в Маркетинг лоКала. Tук е малKо тясно, но това не означава, че няма да ви е уютно. Масите са близKо една друга, а разговорите винаги са отворени за нови участници. Почти всички си говорят за продуKти и услуги. Някои рабират повече, други по-малко, но едно е сигурно - всички допринасят за интересната дисКусия. Тук най-важна е гледната точКа. Терминологията е за професионалистите, а ние сме любители, фенове на добрите продукти и услуги, представени по подобаващ начин. Време е да си говорим за маркетинг на лоКално, българсКо ниво.

Няма коментари: